Sedan någon dag blommar Midsommarblomstren för fullt.

Och vi har bärgat den minsta ensilageskörd vi sett på 35 år. Men det är viktigt att få mycket proteinrik skörd till fåren, viagra 100mg som skall föda så många lamm. Vi har fått 7 mm ”vått” sedan påsk.

Nu önskar vi oss 4 veckor regn!