Lammen vår glädje

Bitterna Åkatorp

Ät läckert med rent samvete!
Vårt jordbruk är ett miljövänligt KRAV godkänt lantbruk. Den goda smaken och mörheten uppnår vi med den allra bästa djuromsorg naturbeten och ett naturligt foder. Inga gifter minsta möjliga miljöpåverkan så som vi sköter gården. Djuren KRAV slaktas på det alldeles nya Lammslakteriet i Skara,  med väl tilltagen hängning och slutligen styckning/förädling i vår egen KRAV godkända lokal.
Vi har valt Finullsfåret, en gammal svensk ursprungsras, för att den lämnar gott kött och utmärkt ull att förädla, om den får god vård. Det är lika jobbigt som roligt under vårvintern när våra tackor lammar. Ibland får vi flaska upp de minsta. Vi klipper och Monica tar vara på ullen, tovar och spinner. En del skinn skickar vi till beredning och får tillbaka fina, riktigt varma och mjuka fällar. Höstslakten blir till fina köttlådor och förädlade produkter. 

Våra hjärtan och kunskaper är fortfarande från denna tid, men vi har inte övergivet lantrastänket. De får numera hyr in är fortfarande av lantras, även om Axel Oxenstierna blandade sig och modifierade rasen.

Fårskinnsfällar finns alltid på lager. Ring för närmare upplysning.

Exempel på kunder