År 1976 startade vi upp Bitterna Lamm på Kartegården i Bitterna med lammproduktion hemslöjd och kurser. Numera gäller KRAV-lammkött och gårdsförädling här på Bitterna Åkatorp. Vi har egna styckningslokaler korvutrustning och såväl kall- som varmrök. Vi tycker att Slow Food har bra idéer både kring djuruppfödning och mat.

Tillbaks till 1976 – Kartegården och dess arrenden betades då av gott och väl  ett hundratal finullsfår och de flesta  bar namn och var döpta av Monica. De allra första hett Ada, Blåa och Stina. Ada, som ofta fick 4 lamm  eller mer,  är anmoder till många, medan Blåa antagligen egentligen var av rasen ”vit Dalapäls”.

1980 var det dags att öppna gårdsbutik i gamla hönshuset, för att sälja garner, skinn, tovat och annat av vårt ull- och skinnhantverk. Vi startade med kursverksamhet på gården, för att lära ut mer om hantverk och fårskötsel. Samma år startar vi  med året-runt-lamning, för att kunna förse våra Göteborgsbutiker med färskt lammkött året om.

1994 beslöt vi att satsa helhjärtat på att även sälja chark i vår gårdsbutik och öppnar en gårdsrestaurang, båda i helt nya lokaler. Resultatet motsvarade förväntan och vi bidrog genom vår verksamhet också till bygdens sysselsättning, genom att köpa alla tjänster lokalt. Vi ser en påtaglig potential i våra verksamheter och arbetar vi vidare på utveckling av dem, speciellt ur turistsynpunkt och i allt större omfattning med ”besöksverksamhet”. Ett större konferensutbud , nya cykelpaket och ännu mer guidning i medeltid och Västergötland.

1996 erhåller vi pris ur Valdemarsfonden

1997 färdigställde vi vår nya EU-godkända ”charkuterifabrik”, troligen landets minsta.
Lokaler för vidareförädling av vårt lammkött. Här uppfanns de produkter som blivit vårt signum med unika namn. ”Herr”, ”Dam” och ”Herdekorv” samt ”Vilden” . Vi tillverkade också en smakrik bratwurst ”Jägarkorven” kryddad med vildsvinskött. Sen följde Linkan, som rönte stor uppmärksamhet, en mager, sund variant på julskinkan.

2003 Vi blir det första företaget i Västergötland som blir godkänd arrangör inom Naturens Bästa där också historiska matupplevelser ingår.

2004 hedrades vi med Västra Gastronomiska Akademins diplom, för att ha sammanfört det kulturella och historiska i vårt matkoncept till framgång för hela bygden.
2005 Nu är vi anslutna till  ”Bo på Lantgård” och blir certifierade i LRF:s koncept ”Naturlig Laddning” som första företag i Västsverige.  Samma år rustar upp ytterligare en gård (Åkatorp) med byggnader som stammar från tidigt 1800-tal från byn, som skiftades 1858. Vi tar emot alla typer av studiebesök och ordnar olika typer av hantverkskurser.
I den ”nya” gården hyrs ut veckovis och planen är att ha ett lite nostalgicentrum, när vi skall återställa stallet och självbindaren i sitt ursprungliga skick. Den är belägen i ett område med mycket vacker och typisk mellansvensk natur och vi har ju nu specialiserat oss på att bevara det öppna landskapet. Vintern går åt att återupprätta det gamla beteslandskapet. Årets matnyhet  en ”parmaskinka” på lamm.

2006  arbetar vi för vår övertygelse att ull, lammkött och Bitterna ska få en betydligt större roll för alla människor. Matnyheten 2006 blev en kryddig, mager knackwurst ”Bitterna Kloster”.

2007 = med vårt ”miljöår”. Lammkött är redan relativt miljövänligt genom att vi använder mycket naturbeten och i princip inget extra kraftfoder. Vi experimenterar med att naturgödsla våra vallar med moderna fastgödselspridare för att plöja ännu mer sällan. Plöjningen är i dessa trakter det, som skapar mest växthusgaser.

2008 har vi köpt och installerat ett ganska unikt minireningsverk. Vi byter också frysrum. Och skaffat en ny bordercollie.

2009 blir våra konferenspaket också de certifierade av ”Naturens Bästa”.  Bitterna har nästan 20 småskaliga lammuppfödare. Vi medverkar till studiecirkeln genomförs: ”Bra kött från Bitterna”. Som avslutning bildade vi en ekonomisk förening för att sälja mer bra lamm,och även lite hjort och vilt. Se mer om detta.

2010 Vi säljer Bitterna Lamm, för vidare öden och äventyr.

På detta sätt blir Bitterna Lamm kanske den första gårdsbutik, som drivs vidare av någon annan än grundarna. Vi själva har andra planer och flyttlasset går till utgården Åkatorp 1. Våra drömmar om Nostalgicentrum börjar delvis att ta form. I gamla stallet finns det nu ett Kafé och en butik. Monica har startat upp i sin nya Ullbo, så i princip är det bara självbindaren kvar……

Lars Renström
Åkatorp i maj 2011